Bugg

Buggen är troligen den mest svenska av alla någorlunda moderna, snudd på en modern folkdans. Tillsammans med foxtrot är bugg den mest populära sällskapsdansen i Sverige. Kanske beror populariteten delvis på att bugg länge var sammankopplad med dansbandsmusik, en genre som är mycket populär i de breda folklagren. Idag går det dock även att bugga till andra genres.

Namnet bugg kommer från jitterbug, en dans som uppstod bland svarta amerikaner på 30-talet, och som var mycket populär under den period som brukar kallas Harlem-renässansen. En annan dans som kan härleda sitt ursprung tillbaka till denna tid är lindy hop, som blivit mycket populär i Sverige under de senaste tio åren. Den tilltalar dock en helt annan grupp människor än de som buggar.

Vad är bugg, egentligen?

Namnet bugg är alltså inte svårt att härleda, men det är desto svårare att säga när det för första gången buggades i vårt avlånga land. Naturligtvis är det alltid vanskligt att avgöra vad som är en ny dans, och vad som bara är en variant av en existerande dans; på samma sätt som det är svårt att alla gånger säga vad som är ett språk och vad som är en dialekt. Vissa hävdar att buggen uppstod på 60-talet, andra sätter födelsedatumet så sent som på 80-talet.

Det finns flera skillnader mellan dagens bugg och den ursprungliga jitterbuggen. För det första dansas bugg i en annan takt, fyrafjärdedelstakt, och i ett tempo mellan 120 och 180 BPM. Jitterbugg kan dansas både snabbare och långsammare än så. Precis som i jitterbug och lindy hop finns det inga fasta variationer, utan rörelserna är improviserade, och den ena dansaren för och den andra följer.

Precis som i många andra danser tävlas det i bugg. Det kan då se ut så här: