Salsa

Många latinamerikanska danser har fått fäste i Europa under de senaste 15 åren. Den överlägset populäraste av dessa är salsan, ej att förväxla med musikstilen eller såsen med samma namn.

Det finns idag många varianter av salsa. Men för att hitta grunden till alla dessa varianter får man bege sig till Kuba. Där finns danserna son och rumba, som kom att ligga till grund för den moderna salsan. Inte minst är rytmen viktig, och den är hämtat från den variant av son som var populär på 20-talet. På Kuba och intilliggande öar som Puerto Rico utvecklades salsan, och spreds därifrån till andra delar av den spanskspråkiga världen. På det här sättet uppstod många nya varianter av salsa, som New York style, Los Angeles Style och Cali style, döpt efter staden Cali i Colombia. Även den kubanska salsan har utvecklats i flera riktningar.

Casino style, Miami style och Rueda

Den kubanska salsan kallas ofta för casino, efter det spanska ordet casino deportivo, som betyder dansinrättning. Denna variant av salsa har spridit sig till båda de amerikanska kontinenterna, till Europa och ända till Mellanöstern. En egenhet med denna salsa, som har gått förlorad i många andra varianter, är att dansarna delvis skapar en egen rytm. På det första och det femte taktslaget tas inga danssteg, medan extra tyngd läggs på de fjärde och åttonde slagen. På detta sätt skapar dansen ihop med musiken en polyrytmisk struktur.

Bland kubanska emigranter i Miami utvecklades den kubanska salsan i en mer amerikansk riktning. Fokus i Miami style ligger på fotarbetet, medan överkroppen hålls relativt stilla. Rueda, slutligen, eller Rueda de casino, är en variant som dansas i cirkel (rueda betyder hjul på spanska). Samtliga par i cirkeln följer instruktioner från en utropare, och kvinnorna respektive männen byter danspartner flera gånger. Även Rueda finns i en Florida-version, den s.k. Rueda de Miami.